Ve středu 2. listopadu od 17.00 hodin se ve školní jídelně sejdou rodiče a zástupci školy a budou se společně zabývat tématem tvorby a podpory školní komunity, jejího optimálního nastavení a fungování, úlohou a smyslem rodičovské asociace v životě školy a rozvíjení občanských kompetencí všech zúčastněných partnerů, kteří společně naplňují pojetí otevřené školy.

Spolupořadatelem akce je Rodičovská asociace a chceme se zaměřit na následující témata:

  • Celkový koncept spolupráce školy a rodičů, nástroje této spolupráce
  • Seznámení všech rodičů s činností Rodičovské asociace a jejími představiteli (ideální bude, když se zúčastní také třídní rodiče všech tříd)
  • Jak se lze zapojit do činnosti Rodičovské asociace a jak lze podpořit školu
  • Jak by měla vypadat činnost Rodičovské asociace do budoucna (workshop pro všechny)
  • Co by rodiče potřebovali od školy, aby spolupráce odpovídala jejich představám, a co naopak škola očekává od rodičů
  • Principy otevřené školy a vytváření a podpora multikulturního prostředí v ní

Vedení školy i Rodičovské asociace zve všechny, kteří se buď chtějí podílet na jakékoli formě spolupráce se školou, na činnosti asociace, nebo by rádi získali podrobné informace z této oblasti nebo by byli ochotni přemýšlet společně s námi, jak spolupráci do budoucna co nejvíce zlepšit.