Děti, rodiče i zaměstnanci  školy mají možnost využít podpory některého ze dvou školních psychologů.

Děti jsou zvyklé vídat svého psychologa jako běžného zaměstnance školy, je to účelné zejména proto, že nevnímají rozhovory s ním jako něco nemístného či obávaného (“musím k psychologovi”). Kontakt s dětmi zařizujeme především přítomností mezi nimi (procházení tříd, pohovoření na chodbách, zdravení se v jídelně, posezení v družině apod.), dále prezentací na začátku roku, kde dětem ve třídě představíme, kdo psycholog je, jakou podporu pro ně může poskytovat, kde ho najdou, a také způsob, jak se domluvit na schůzce. Rodičům jsou předány kontakty a mohou se s psychologem a jeho fungováním seznámit na osobní schůzce. Podporujeme také učitele v tom, aby rodiče samostatně informovali o možnostech využití psychologických služeb.

Nečastější oblasti práce školních psychologů

  • Diagnostika a depistáž (např. zápisy do prvních tříd, depistáž poruch učení, diagnostika při problémech žáků, zjišťování sociálního klimatu ve třídě, přijímací řízení, apod.)
  • Konzultační, poradenské a intervenční práce (např. péče o integrované žáky, krizová intervence, práce se třídou, kariérové poradenství pro žáky či jejich rodiče, apod.)
  • Metodická práce a vzdělávací činnost (např. metodická pomoc třídním učitelům, pracovní semináře pro učitele, účast na poradách, koordinace poradenských služeb, včetně s HR, besedy apod.)