Dívka v montessori třídě kreslící na papír

Naše základní škola a my všichni v ní se řídíme hodnotami a principy, které vycházejí z pedagogické koncepce Marie Montessori a přenášíme je tak do každodenního života dětí. Děti učíme prostřednictvím konkrétních situací, příkladů, činů a hodnot, které také žijeme.