Odpolední zájmové kroužky doplňují činnost družiny, pomáhají dětem zjistit, co je baví a v čem vynikají, a umožňují jim dále prohlubovat své znalosti a rozšiřovat dovednosti. Děti si mohou vybírat z kroužků skupinových, ve kterých spolupracují se svými spolužáky, ale i z kroužků individuálních, kde se lektor věnuje jednotlivci, případně dvojici, a plně lekci přizpůsobuje potřebám a zájmům každého dítěte.

Mezi dlouhodobě oblíbené kroužky patří zejména výuka hry na hudební nástroje, výtvarná dílna, kutilský kroužek, plavání či míčové hry, robotika a lego, vaření či gymnastika a kurz přípravy na přijímací zkoušky na gymnázia.