Školné zahrnuje

  • montessori program v bilingvním česko-anglickém prostředí
  • výlety, poznávací a vzdělávací akce
  • služby psychologického centra
  • vzdělávací semináře, besedy a přednášky pro rodiče o výchově a vzdělávání
  • akce pro rodiče s dětmi v prostorách školy
  • služby rodičům jako jsou pravidelné schůzky s učiteli a vedením školy


Přijímací řízení

Zápis je zpoplatněn částkou 3.000,- Kč.


Sociální stipendium

Stipendium se může vztahovat na školné i další platby související se studiem. V případě zájmu o bližší informace kontaktujte kancelář školy: info@duhovkaskola.cz.