Duhovka vnímá rozvoj dětí jako interaktivní a obohacující proces, do kterého vstupují samy děti, jejich rodina a škola. Rodina má v procesu učení nezastupitelnou roli a rodiče jsou první a nejdůležitější učitelé svých dětí. Spolupráci s rodiči vnímáme jako dialog zaměřený na potřeby dítěte a vítáme aktivní zapojení rodičů do života školy.

Rodičovská asociace

Na podporu aktivit školy vznikla rodičovská asociace. Každý rodič se může stát členem a je zván a vítán podílet se na aktivitách asociace svým vlastním způsobem. Veškeré aktivity asociace jsou ve shodě s montessori pedagogikou. Základními principy fungování asociace jsou spolupráce, spoluúčast a propojení, což má pomoci k vytvoření silné a aktivní školní komunity. Asociace nabízí pozitivní, otevřené prostředí pro každého rodiče.

Každá třída je zastoupena ideálně dvěma třídními rodiči, přičemž každý rodič ze třídy je zván k podílení se na jejich aktivitách. Třídní rodiče mají na starosti další komunikaci s rodiči ve své třídě. Rodiče, kteří mají zájem a příležitost, společně se školou organizují pro děti volnočasové a kulturní aktivity a podporují školu i zapojením se do praktických témat.