Duhovku tvoří lidé

Škola je živoucí organismus tvořený osobnostmi a kulturním zázemím dětí, rodičů, učitelů i ostatních zaměstnanců. Učitelé, asistenti i vychovatelé v družině jsou angličtí a čeští rodilí mluvčí, s pedagogickým vzděláním a mnozí s dlouholetou praxí. Podmínkou pro dlouhodobé působení ve škole je pro učitele absolvování montessori kurzu. Učitelé mají požadované vzdělání a především mimořádné osobnostní kvality vytvářející nezbytné předpoklady pro úspěšnou aplikaci filozofie školy a celého systému Duhovka. Ve škole působí školní psycholog i speciální pedagog, kteří pomáhají řešit aktuální situace s dětmi, učiteli i rodiči.

Třetí strana trojúhelníku jsou rodiče našich dětí. Rodiče mohou během celého roku navštívit třídu a pozorovat výuku. Každý měsíc jsou vyčleněny speciální „pozorovací dny“, kdy je možné se přijít do výuky podívat. Dvakrát v roce konají tzv. rodičovské konference, kdy se učitelé dané třídy s rodiči individuálně setkají a probírají s nimi výsledky jejich dětí. Doplňkovou informaci o výsledcích dítěte poskytují srovnávací testy, kterých se škola zúčastňuje. Využíváme různorodosti profesí, zaměření a zájmů rodičů, kteří se mohou spoluúčastnit a pomáhat chodu školy. Spolupráce s rodiči je vítanou a přirozenou praxí. Na podporu spolupráce rodiny a školy vznikla Asociace rodičů ZŠ Duhovka.