První stupeň

Principy výuky

 

Děti dělíme dle vývojových období do dvou stupňů. Nižší stupeň “lower elementary” je určený pro děti ve věku 6 - 9 let. Do tříd vyššího stupně “upper elementary” chodí děti ve věku 9 - 11 let. Takto vznikají věkově smíšené třídy 1.-3. ročník a 4.-5. ročník, což je jedním ze základních principů montessori pedagogiky. Tím se stává prostředí pro děti inspirující a motivující, děti jsou tématy zaujaté a často ani neví, že se učí.

Základem každé třídy je připravené prostředí, které nabízí dětem promyšleně navržené materiály a aktivity pro jednotlivá věková období a předměty. Díky těmto materiálům děti přecházejí od konkrétního konceptu k abstrakci, od nejjednoduššího ke složitějšímu skrze praktické učení. Učitelé seznamují děti s materiály podle jejich úrovně a připravenosti a děti s těmito materiály následně pracují a samy objevují další poznatky.

V každé třídě, která má většinou 20 - 24 dětí, je po celou dobu výuky jeden český a jeden anglický učitel a případně také asistent. Děti nacházejí vnitřní motivaci k učení, což upevňuje jejich celoživotní zájem se vzdělávat. Děti se po třídě volně pohybují a spolupracují. Pracují v nepřerušených blocích, tzv. montessori cyklech, ve kterých si práci plánují a řídí ve spolupráci se svými průvodci.

Naši učitelé

Naši UČITELÉ

Program základní škola - 1. stupeň

2024/2025 Program pro 1. - 5. ročník

Map pin icon
Praha 6 - Břevnov
Calendar icon
pondělí - pátek: 8.30 - 18.00
včetně česko-anglické montessori výuky
včetně každodenní družiny (do 18.00)

+ Celodenní strava (oběd, dopolední a odpolední svačina): cca 3 000 Kč / měsíc
+ Zájmové kroužky (dle výběru dětí): 1 500 - 4 500 Kč / pololetí za 1 kroužek
+ Pobyty dětí na akcích (škola v přírodě, lyžařské a plavecké kurzy): 5 000 - 6 000 Kč / akci

Přijďte se k nám podívat

 

Naše škola je otevřená dětem i rodičům. Každoročně škola pořádá DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Je také možné se s námi domluvit a přijít se podívat na výuku.

 

PŘIJÍMÁNÍ - 1. stupeň