Druhý stupeň

Principy výuky

 

Také na 2. stupni pracují žáci často v ročníkově smíšených skupinách. Z prvního stupně přebíráme bilingvní koncept i montessori metodu, která ale již více přechází od konkrétních pomůcek k abstraktním konceptům podporujícím zodpovědnost za vlastní učení, samostatnost, týmovou spolupráci a další. Výuka je postavena na propojování předmětů, učení v souvislostech, důrazu na sociální dovednosti, individuálním přístupu, praktické zkušenosti a připraveném prostředí.  

Ústředním předmětem je tzv. kosmická výchova - tedy zkoumání světa kolem nás z pohledu současného i historického. K naplnění potřeb v kosmické výchově pak přispívají předměty jako jazyky, matematika, IT nebo umělecké předměty. Témata jsou přinášena v blocích a prolínají se všemi oblastmi. Hojně také využíváme projektovou výuku. 

Celý druhý stupeň je pak koncipován jako příprava na přechod na libovolnou střední školu. Program je akademicky silný, ale zároveň připravuje děti na život. Kromě akademického základu se hodně zaměřujeme na rozvoj kompetencí - učících, sociálních, komunikativních. Učíme děti řešit situace od jejich analýzy, navržení řešení, vyhledání zdrojů, až po aplikaci řešení do praxe.

Naši učitelé

Naši UČITELÉ

Program základní škola - 2. stupeň

2024/2025 Program pro 6. - 9. ročník

Map pin icon
Praha 6 - Břevnov
Calendar icon
pondělí - pátek: 8.30 - cca 16.00
včetně česko-anglické montessori výuky
včetně montessori pomůcek

+ Celodenní strava (oběd, dopolední a odpolední svačina): cca 3 000 Kč / měsíc
+ Zájmové kroužky (dle výběru dětí): 1 500 - 4 500 Kč / pololetí za 1 kroužek
+ Pobyty dětí na akcích (škola v přírodě, lyžařské a plavecké kurzy): 5 000 - 6 000 Kč / akci

Přijďte se k nám podívat


Naše škola je otevřená dětem i rodičům. Každoročně škola pořádá DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Je také možné se s námi domluvit a přijít se podívat na výuku.

 

přijímání - 2. stupeň