Přijímací řízení do 6. ročníku se koná v případě, že se vytvoří po odchodu dětí 5. ročníku (zpravidla na víceletá gymnázia) volná místa. Počet volných míst vyhlásí ředitel školy nejpozději do 31. 5. a současně informuje rodiče přihlášených dětí o vyhlášení přijímacího řízení.

Zájemci o přijetí dítěte do 6. ročníku mohou přihlášku podat kdykoli v průběhu roku (pro následující školní rok ale nejdříve v polovině listopadu roku předcházejícího). Datum podání přihlášky není v tomto případě kritériem pro přijetí. Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na email kancelar@duhovkaskola.cz.

 

PŘIHLÁŠKA