Náš příběh

Základní škola se stala přirozeným pokračováním mateřské školy, kterou jsme založili jako česko-anglickou školku stojící pevně na základech montessori pedagogiky. Chtěli jsme, aby pro děti bylo přirozené komunikovat jak v češtině, tak v angličtině, aby vyrůstaly ve stejných hodnotách a se stejným kulturním zázemí jako jejich rodiče. Zároveň se nám líbila myšlenka prostředí, kam chodí děti více národností a děti se učí různosti, kterou jim to nabízí.

Rodiče malých dětí i my jsme si velmi brzy uvědomili, že by bylo velkým přínosem pro děti pokračovat v učení v podobném duchu, jako v naší mateřské škole. Základní školu jsme vybudovali na základech pokrokové soukromé školy prvního stupně - Škola hrou, kterou jsme v roce 2010 převzali a postupně ji transformovali na česko-anglickou montessori základní školu Duhovka.

Duhovka byla až do roku 2019 základní školou prvního stupně, na kterou navazuje osmileté česko-anglické gymnázium Duhovka. Ne všechny děti jsou ale v páté třídě připravené přejít na gymnázium, a proto jsme rozšířili základní školu o druhý stupeň. Rodiče i děti mají tak v páté třídě možnost na základní škole pokračovat do devátého ročníku, kterou využije přibližně polovina z nich.

Ivana a Tomáš Janečkovi
Zakladatelé Duhovky