Den otevřených dveří pro 2.…

30. 4. 2024, 9 -…

číst dál

Česko-anglická montessori základní škola v Praze

websites.2.homepage.intro.textImageAlt
Základní škola Duhovka je mezinárodní česko-anglická montessori škola na Praze 6 pro děti od 6 do 15 let. Vytváříme pro děti prostředí, které vyhovuje jejich vývojovým potřebám a ve kterém se cítí být respektovány a milovány. Děti se učí samostatnosti, zodpovědnosti a aktivnímu přístupu k životu.

Věříme, že nejlépe připravíme děti na budoucnost tak, že že je naučíme přemýšlet v souvislostech a hledat jejich vlastní řešení a cesty. Při objevování děti doprovází v každé třídě jeden český a jeden anglický rodilý mluvčí.

Jak pracujeme

Montessori vzdělávání

Montessori metoda je založená na tom, že se děti učí skrze vlastní zkušenosti, které získávají při práci s připravenými pomůckami. Děti tématům porozumí do hloubky, protože mají možnost je vlastním tempem prozkoumat, což vede k celoživotnímu nadšení z poznávání.
websites.2.homepagehow.howWeWork.montessori.ImageAlt

Česko-anglická výuka

Vytváříme pro děti česko-anglické bilingvní prostředí, ve kterém je pro ně přirozené komunikovat oběma jazyky. Děti jazyk postupně odposlouchají, učí se v něm komunikovat s učiteli a spolužáky při práci ve třídě i při běžných každodenních aktivitách.
websites.2.homepagehow.howWeWork.bilangual.ImageAlt

Naše programy

První stupeň
1. - 5. třída

websites.2.homepagehow.ourPrograms.fistLevel.ImageAlt
Základem každé třídy je připravené prostředí, které nabízí dětem promyšleně navržené materiály a aktivity pro jednotlivá věková období a předměty. Třídy jsou věkově smíšené, děti se učí od sebe navzájem, někdy vést, někdy následovat, sdílet a být vzorem pro ostatní, což vede ke spolupráci a k většímu chápání odlišností.

Druhý stupeň
6. - 9. třída

websites.2.homepagehow.ourPrograms.secondLevel.ImageAlt
Děti prohlubují své sociální a komunikační dovednosti ve věkově smíšených třídách. Pracují často projektově napříč předmětovými skupinami a učí se analytickému myšlení. Přechází postupně k abstraktnějším konceptům a jejich aplikaci v praxi, což podporuje zodpovědnost za vlastní učení, samostatnost a týmovou spolupráci.

Proč dát dítě k nám

  • česko - anglická výuka s rodilymi mluvčími
  • montessori akreditovaní učitelé s 3letým praktickým výcvikem a certifikací AMS
  • učitel ve třídě působí jako průvodce a podporuje dětskou individualitu v dobrém slova smyslu
  • Česko-anglické prostředí umocňuje mezinárodní složení našich dětí
  • odpolední aktivity pro děti v družině a velký výběr kroužků
  • zdravá a pestrá strava včetně dopolední a odpolední svačiny
  • vzdělávací semináře pro rodiče, při kterých mohou nahlédnout pod pokličku montessori pedagogice a psychickému vývoji svých dětí

Aktuálně ze základní školy

Zajímá Vás jak vést laskavý rozhovor s dítětem na náročné téma, jak citlivě zvyšovat jejich emoční odolnost a jak si vůbec mají rodiče rozdělit vše, co souvisí se spolužitím a s výchovou dětí? Srdečně zveme na letní inspirativní vzdělávací podvečer plný poznání, diskuzí a motivace.