Zveme všechny rodiče, kteří se zajímají o Základní školu Duhovka a uvažují o ní jako o potenciální škole pro své děti, na setkání s vedením a zakladateli školy.

Toto setkání je každoročně pořádáno v období před zápisem do 1. třídy. Jeho smyslem je:

  • Zodpovědět rodičům všechny jejich otázky, které se týkají koncepce vzdělávání v Duhovce, způsobu výuky i provozu školy.
  • Umožnit všem zájemcům o Duhovku, aby si na základě osobního kontaktu s vedením školy a jejími majiteli mohli ujasnit, jestli naše škola je opravdu tou nejlepší školou pro jejich dítě.
  • Setkání se také zpravidla zúčastní někdo z učitelů budoucích prvňáčků, aby případně zodpověděl i ty nejdetailnější otázky z praktické výuky a programu třídy.

Setkání se uskuteční v prostorách ZŠ Duhovka, Nad Kajetánkou 9, Praha 6, ve školní jídelně v pondělí 13. února 2023 v 17.00 hod.

Těšíme se na vás a prosíme o registraci pomocí přihlašovacího formuláře:

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Jindřich Kitzberger, ředitel a Ivana a Tomáš Janečkovi, zakladatelé