resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško Gym Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Spolupráce

Projekty

logolink_op_vvv_hor_barva_cz.jpg

Šablony pro ZŠ Duhovka spolufinancován Evropskou unií 

Od 1.9.2017 realizujeme projekt Šablony pro ZŠ Duhovka (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006739), který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a hrazen z Evropských strukturálních a investičních fondů.

V rámci projektu dojde k personální podpoře ZŠ školním speciálním pedagogem a zároveň budou realizovány aktivity směřující k novým metodám výuky, posílení zájmu žáků o mimoškolní aktivity a také doučování žáků ohrožených neúspěchem. Hlavním cílem projektu je posílení rovných příležitostí, podpora společného vzdělávání a maximální rozvoj potenciálu žáků ZŠ Duhovka.

Doba trvání projektu - 24 měsíců
Předpokládaný termín ukončení realizace - 31.8.2019

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png