resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško Gym Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Spolupráce

Projekty

snimek_obrazovky_2021-08-13_v15.50.26.png

Projekt Podpora Inkluze na Základní škole Duhovka II

Projekt Podpora Inkluze na Základní škole Duhovka II.

Název projektu: Podpora Inkluze na Základní škole Duhovka II.Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001880Termín realizace: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2022
Projekt je zaměřen na podporu inkluzivního prostředí školy prostřednictvím realizace následujících aktivit - dvojjazyčný školní asistent (podpora dětí s OMJ), projektová výuka s účastí externího odborníka, odborně tematická setkávání s rodiči, komunitně osvětové setkávání a čtyřdenní zahraniční stáže pedagogických pracovníků.

sablony_ii_zs_duhovka.png

Šablony pro ZŠ Duhovka spolufinancovány Evropskou unií 

V rámci výzvy č. 02_18_064 Šablony II - pro hlavní město Praha, realizujeme od 1.9.2019 do 31.8.2021 následující projekt:Název projektu: Šablony II. pro ZŠ Duhovka
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0015796

Cílem projektu je poskytnutí dočasné personální podpory školního speciálního pedagoga a zároveň rozvoj aktivit vedoucích k prohloubení pedagogické spolupráce v oblasti společného vzdělávání a projektové výuky. Zároveň dojde k podpoře žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím realizace doučování. Veškeré aktivity projektu jsou realizovány za účelem zkvalitnění výuky a zlepšení výsledků žáků v ZŠ Duhovka.

plakat_na_web_aktual.jpg

Projekt podpora Inkluze na Záklaní škole Duhovka

Název projektu: Podpora inkluze na Základní škole Duhovka
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000655
Zahájení realizace projektu máme nastavené od 1. 9. 2018, ukončení 30. 6. 2021

Projekt je zaměřen na podporu inkluzivního prostředí školy prostřednictvím následujících aktivit: - dvojjazyčný školní asistent (podpora dětí s odlišným mateřským jazykem nebo dětí, které dlouhodobě pobývaly v zahraničí, nebo dětí z bilingvních rodin, kde je dominantní jiný než český jazyk),- projektová výuka s účastí externího odborníka,- odborně tématická setkávání s rodiči s účastí externího odborníka,- komunitní osvětové setkání s účastí externího odborníka.

 

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png