resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško Gym Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Spolupráce

Pomoc a podpora

Duhovka bere pomoc druhým jako důležitou součást její vzdělávací činnosti.

V rámci vánočních koncertů, ale také v průběhu roku spolupracujeme s nadacemi a organizacemi, které v rámci své činnosti pomáhají postiženým nebo nemocným dětem, ale také seniorům.

Pravidelně každý rok je vybrán jeden projekt, kterému jsou poskytnuty finančním prostředky na konkrétní účel. Největší množství peněz získáváme na vánočním školním koncertě z prodeje cukroví a výrobků rodičům. Škola má, ale vždy zájem spolupráci s danou organizací prohloubit hlavně kvůli dětem, kterým chceme ukázat, že pomoc druhým není něco neobvyklého, ale mělo by to být přirozenou součástí každého z nás. Z tohoto důvodů např. s Pink Crocodile pořádáme pravidelné společné akce nebo navštěvujeme domov seniorů, kde  babičky a dědečci dětem čtou nebo tvoří ve výtvarných dílničkách. Jsme rádi, že i my se můžeme podílet na propojení rozdílných světů a generací a těší nás, že se můžeme učit jeden od druhého.

Věříme, že s takovými zážitky si děti odnesou do budoucna svoji vlastní přirozenou potřebu pomáhat svým bližním a také zajímat se o to, jaká pomoc je opravdu účinná.

Podívejte se, jaké příběhy jsme společně vytvořili.

pink-crocodile-school-logo.png

Pink Crocodile

S Pink Crococile jsme navázali užší spolupráci již před dvěma lety. Děti k nám chodí dvakrát do roka spolu s jejich asistenty. Děti z vyšších ročníků se vždy těší koho nového poznají a hlavně na to, že jim ukážou, jako aktivitu si pro ně připravily. Na konci roku se role otočí a duhovkové děti zavítají na návštěvu do Pink Crocodile. V minulém školním roce některé třídy oslavily společně s dětmi z Pink Crocodile Halloween a natočily integrační videoklip.

V rámci Vánočního koncertu v roce 2016 jsme darovali 25 000 Kč na podporu dopravy postižených dětí ze školky a školy "Pink Crocodile".

Pink Crocodile nabízí jedinečný vzdělávací systém dětem s těžkým kombinovaným postižením, které je díky jejich diagnóze obtížné zařadit do stávající sítě speciálních škol v ČR.

logo.png

Nemocnice Motol - Akce Duhovka do Motola

Pro pomoc dětem, které tráví více času v nemocnici než doma jsme se rozhodli pomoc tím, že zakoupíme notebooky nebo tablety.

Díky opět Vánočnímu koncertu se nám povedlo vybrat dostatek peněz na zakoupení dvou notebooků do kterých  jsme dětem instalovali programy, edukační hry a pohádky, aby se jim pobyt v nemocnici o něco zpříjemnil. Poznali jsme oddělení a personál na klinice dětské hematologie a onkologie a také se s některými malými pacienty seznámili. Děti nezapomněli do nemocnice dětem poslat povzbuzující vzkazy na velkém srdci, které dětem předala Phdr. Věra Reichlová (psycholog).

image4144.png

Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené

Celkem 30 000 Kč poslouží na výcvik asistenčního psa Belly pro 6-ti letou Verunku.

Milou návštěvu, která měla celkem 8 nohou jsme přivítali ve škole! A jak byly nohy rozděleny? Se dvěma milými lektorkami z neziskové organizace HELPPES přišel i jejich svěřenec - cvičený pes Quinn. Smyslem krátké prezentace a diskuze s dětmi bylo připomenutí, že mezi námi žije mnoho lidí s nejrůznějšími handicapy a že je možné a potřebné jim účinně pomáhat, například právě prostřednictvím cvičených čtyřnohých pomocníků. Děti se dozvěděly spoustu informací, které by je možná ani nenapadly, i když na první pohled vypadají samozřejmě - jak se takoví psi cvičí, jak se postupuje při předávání psa postiženým lidem, co všechno takový pes může pro nevidomého, neslyšícího nebo tělesně postiženého člověka udělat a jak pro něj může být cenný.

logo__1_.png

Nadace Rozum a Cit 

Příspěvek 5000 Kč pro Patrika na speciální tábor

Nadace Rozum a Cit se specializuje na pěstounskou péči a rodinám poskytuje peněžitou pomoc. My jsme se rozhodli pomoc právě Patrikovi, jelikož peníze jsme získali ze vstupného ze zahradní slavnosti, která se koná v červnu a tak nám přišlo vhodné Patrika potěšit tím, že může odjet na prázdninový tábor.
eliska.png

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

Výtěžek 26 000 Kč z vánočního koncertu bude věnován na materiál na kreativní dílny. Kosmetické balíčky a plyšáky spolu s ručně vyráběnými přáníčky jsme domovu předali těsně před Vánoci 22.12. 2018.

V rámci družinového programu navštěvuje skupinka dětí domov pro seniory Elišky Purkyňové. Na první návštěvě si děti s babičkami a dědečky povídali o tom, co pro nás znamenají Vánoce, jaká přání měly děti ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století a co si přejí ty současné. Pak pro nás byla připravena dílnička - děti si měly možnost vyzkoušet lisovací přístroj, na který jsme mimo jiné vybírali peníze při vánočním koncertu.

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png