resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško Gym Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

O škole

20160413_144122.jpg

Rodičovská asociace ZŠ Duhovka

Na podporu spolupráce rodiny a školy vznikla v minulém školním roce Asociace Rodičů ZŠ Duhovka. Každý rodič Duhovky ZŠ se může stát členem této asociace a je zván a vítán podílet se na aktivitách Asociace svým vlastním způsobem (dle svých možností a schopností).

Veškeré aktivity Asociace jsou ve shodě s montessori pedagogikou. Cílem aktivit Asociace je: budovat silnou rodičovskou komunitu, spolupracující prostředí, pozitivní atmosféru, být „prostředníkem“ při komunikaci mezi rodiči a školou (což zahrnuje i družinu).

Základními principy fungování Asociace jsou SPOLUPRÁCE (COLABORATION), SPOLUÚČAST (CONTRIBUTION), PROPOJENÍ (CONNECTION), což má pomoci k vytvoření silné a aktivní školní komunity. Asociace je místem pro sdílení zkušeností a poznatků s fungováním tříd, školy, družiny. Nabízí pozitivní, otevřené prostředí pro každého rodiče.

Struktura Asociace rodičů ZŠ Duhovka Asociace je tvořena minimálně ze dvou „třídních rodičů“ (home room parents), přičemž každý rodič ze třídy je zván k podílení se na jejich aktivitách. Třídní rodiče mají na starosti další komunikaci s rodiči ve své třídě.

Vedení asociace tvoří dva rodiče – prezident a jeho zástupce, Barbora Děcká a Jan Dvořák.

Za Základní školu Duhovka se můžete v souvislosti s Asociací rodičů obracet na Michaelu Paulovou.

Kontakt: parent.association@duhovkaskola.cz

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png