resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško Gym Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

O škole

20160413_144122.jpg

Rodičovská asociace ZŠ Duhovka

Na podporu spolupráce rodiny a školy vznikla v roce 2017 Rodičovská asociace ZŠ Duhovka. Každý rodič Duhovky ZŠ se může stát členem této asociace a je zván a vítán podílet se na aktivitách Asociace svým vlastním způsobem (dle svých možností a schopností).

Veškeré aktivity Asociace jsou ve shodě s montessori pedagogikou. Cílem aktivit Asociace je: budovat silnou rodičovskou komunitu, spolupracující prostředí, pozitivní atmosféru, být „prostředníkem“ při komunikaci mezi rodiči a školou (což zahrnuje i družinu).

Základními principy fungování Asociace jsou SPOLUPRÁCE (COLABORATION), SPOLUÚČAST (CONTRIBUTION), PROPOJENÍ (CONNECTION), což má pomoci k vytvoření silné a aktivní školní komunity. Asociace je místem pro sdílení zkušeností a poznatků s fungováním tříd, školy, družiny. Nabízí pozitivní, otevřené prostředí pro každého rodiče.

Každá třída je zastoupena minimálně dvěma třídními rodiči (home room parents), přičemž každý rodič ze třídy je zván k podílení se na jejich aktivitách. Třídní rodiče mají na starosti další komunikaci s rodiči ve své třídě. 

V čele Rodičovské asociace stojí tým tvořený 10 rodičů, který vede Barbora Děcká.

Zodpovědnou osobou za Základní školu Duhovku ohledně Rodičovské asociace je Michaela Paulová.

Kontakt: parent.association@duhovkaskola.cz

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png