resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško Gym Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

O škole

Druhý stupeň základní škola Duhovka Praha

DRUHÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zájem rodičů o Základní školu Duhovku v posledních letech setrvale roste a dětí, které mohou zažít výhody našeho česko-anglického montessori vzdělávacího programu, stále přibývá.

Od září 2019 otevírá Základní škola Duhovka 6. ročník školy a tím umožní dětem strávit další (přinejmenším) 4 roky s Duhovkou. Současně se tím ale otevírá nabídka pro děti z jiných škol – mohou se přidat k nám! Počet volných míst v 6. ročníku budeme mít totiž téměř s jistotou větší, než by mohly obsadit děti ze současného 5. ročníku Duhovky. V následujících letech budeme postupně přidávat ročníky 7.-9.

Rádi u nás přivítáme děti, kterým bude vyhovovat náš způsob vzdělávání. Pokud již na 1.stupni zažily montessori přístup, tím lépe. Pokud absolvovaly alternativní vzdělávání s podobnou filozofií, bude to pro ně u nás skvělé pokračování. Pokud chodily do tradiční školy a zkoušely se dostat na osmileté gymnázium, kam pro velký převis nemohly být přijaty, i pro ně může být v Duhovce ta správná další cesta. Zvláště v případě, pokud ony i jejich rodiče cítili, že v tradičním vzdělávání jim „cosi chybí“. Podmínku přijetí bude ale kromě jiného pokročilejší úroveň zvládnutí angličtiny, která je v Duhovce druhým dorozumívacím jazykem, protože jen tak bude možné čerpat výhody spojené s přítomnosti pedagogů - rodilých mluvčích.

I na 2.stupni ZŠ budeme důsledně uplatňovat montessori přístup – výuka tak bude postavena na propojování předmětů, učení v souvislostech, důrazu na sociální dovednosti, individuálním přístupu, praktické zkušenosti a připraveném prostředí. Věříme, že i 6.- 9.ročník tak přinese našim dětem smysluplné a efektivní vzdělávání, které jim kromě pozitivních prožitků poskytne i skvělé východisko pro další vzdělávací dráhu.

S dotazy se můžete obracet na ředitele školy Jindřicha Kitzbergera na  220 303 821 nebo jindrich.kitzberger@duhovkaskola.cz.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímací řízení do 6.ročníku se koná 18. června 2019 od 8.30 do 12.00.

Co vás tento den čeká:

8:30 - 9:10    Příchod, seznámení a přivítání
9:10 - 9: 50    Test studijních předpokladů
9:50 - 10:00    Přestávka s občerstvením
10:00 - 10:30    Test z anglického jazyka
10:30 - 12:00

   Individuální rozhovory s psychologem a s anglickým učitelem

Přihlášku si můžete stáhnout ZDE, po stažení je editovatelná na počítači.

Při přijímacím řízení budou uplatněna následující kritéria:

a) Hodnocení dítěte v rámci jednodenního zkušebního pobytu - součástí posuzování budou akademické (test z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky) i sociální předpoklady dítěte pro studium v montessori dvojjazyčné škole. U ověřování znalostí českého jazyka bude brán v úvahu případný dlouhodobější pobyt dítěte v zahraničí a odlišný rodný jazyk.

b) Předcházející docházka do montessori školy

c) Bilingvní děti, které ovládají češtinu a angličtinu na úrovni rodilého mluvčího nebo alespoň na takové úrovni, kdy se dokáží dorozumět plynule a spontánně s rodilými mluvčími, a to bez většího úsilí na obou stranách.

d)  Sourozenci dětí z některé ze škol Duhovky.

e)  Uskutečnění individuální schůzky s rodiči dítěte, které se zúčastňují zpravidla ředitel školy a jeden ze zřizovatelů školy.  Cílem tohoto rozhovoru je vyjasnit si, zda vzdělávací nabídka školy je totožná s poptávkou rodiče, tedy že rodič akceptuje a má zájem o to, co naše škola nabízí. Schůzka se uskuteční před termínem konání zápisu. (Podmínkou pro přijetí dítěte je pouze uskutečnění této schůzky, její průběh nebo výsledky nemají na přijetí vliv.)

LOKALITY

Součástí našeho systému je osmileté gymnázium Duhovka, kde většina dětí z naší základní školy pokračuje po 5. ročníku v dalším studiu. Čas ale ukázal potřeby rodičů i dětí daleko plastičtěji, než jsme je původně viděli. Ne všechny děti jsou po 5. ročníku zralé na to, aby se rozhodovaly o své další vzdělávací cestě, ne všechny děti jsou v 11 letech připravené na gymnaziální způsob vzdělávání. Pro všechny tyto děti jsme neměli pokračování v Duhovce. Tento stav jsme se proto rozhodli změnit.

Nad Kajetánkou Praha 6 Břevnov

img_6435.jpg

V budově základní školy Duhovka se nachází 1. - 5. ročník ve věkově smíšených třídách. Na první trojročí 1. - 3. ročník navazují třídy, které navštěvují děti 4. - 5. třída. Díky tomu, že otevřeme v září 2019 druhý stupeň, bude i toto trojročí úplné. Do budovy Nad Kajetánkou dokážeme umístit ještě jednu novou třídu a tím i 6. ročník. Naplníme tím nejen budovu, ale i jednu z hlavních myšlenek montessori přístupu. Dosavadní třídy se 4. - 5. ročníkem tak postupně doplní i děti 6. ročníku a výhody věkově smíšených tříd se tak budou moci projevit naplno. Děti, které nejsou po 5. ročníku zralé na gymnaziální způsob vzdělávání, tak budou mít možnost pokračovat v Základní škole Duhovka.

Boleslavova Praha 4 Vyšehrad

zakladni_skola_boleslavova_web.jpg

Pokračování 2. stupně, tedy 7.-9. ročník, umístíme v budově v Boleslavově ulici na Praze 4 v blízkosti metra Vyšehrad. Vysoké stropy, impozantní budova, třídy podobné třídám gymnázia, to vše bude významně nahrávat i jinému pedagogickému přístupu. A poslední výhodu – logistickou – mohou pocítit rodiny z pravého břehu Vltavy. Předpokládáme také, že pro děti nebude problém samostatná doprava, protože budova je pár kroků od stanice metra. Oddělení posledního trojročí do jiné budovy bude mít i další výhody. Děti ve věku 12-15 let mají zcela odlišné potřeby, ostatně vzdělávací přístup zde již musí i tomuto věku odpovídat. Potřebují svůj prostor i pocit, že již nejsou „malými dětmi“ a že dospělí tyto jejich potřeby respektují.

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png