resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško Gym Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

O škole

Česko-anglická výuka

cesko-anglcika.jpgZákladním prvkem dvojjazyčného programu Duhovky je přirozené setkávání dítěte s cizím jazykem. Usilujeme tedy o vytvoření bilingvního prostředí, kde každé dítě získává každodenní zkušenost s angličtinou. Tohoto cíle dosahujeme především standardní přítomností dvou učitelů ve výuce – českého a anglického. Děti jsou celým vyučovacím dnem provázeny oběma učiteli, každý z nich se jim individuálně věnuje, každý z nich s nimi pracuje, setkává se, přemýšlí, pomáhá jim. Oba s nimi procházejí celé kurikulum (samozřejmě s výjimkou jazyka, kterému se věnuje vždy příslušný učitel). Děti mohou během dne komunikovat jak s českým, tak s anglickým učitelem, obracet se na ně se svými žádostmi, zážitky, dotazy, povídat si s nimi, čerpat od nich vědomosti a dovednosti, případně jim „jen“ naslouchat. Anglický učitel s dětmi komunikuje samozřejmě nejen při výuce, ale i během svačin a obědů, na výletech a dalších cestách mimo školu, případně na týdenních školách v přírodě a při dalších příležitostech. Tím se pro ně angličtina postupně stává zcela přirozenou součástí jejich životního prostoru, zvykají si na ni jako na prostředek komunikace, „odposlouchávají“ zvuk cizí řeči, zbavují se obav z ní, učí se nejprve slova, pak věty…

Děti se učí jednat v cizím jazyce, komunikovat v přirozených, nikoli uměle vykonstruovaných situacích a neučí se jen jazykovým znalostem, které „možná někdy použijí“, ale těm, které použijí bezprostředně.

Bilingvní prostředí ve škole pomáhají vytvářet i samy děti. Snažíme se mít v každé třídě alespoň několik takových, pro které je angličtina rodným jazykem, tedy děti cizinců nebo děti z bilingvních rodin. Další děti mají již za sebou bohaté zkušenosti z mateřské školky. To umožňuje, aby angličtina zněla v každé třídě co nejčastěji. Děti se poslouchají a učí navzájem, tomu pomáhá i model věkově smíšených tříd

Postupně se snažíme rozvíjet bilingvní prostředí i v rámci odpoledních zájmových aktivit. V současné době již funguje několik kroužků v angličtině, také v družině jsou někteří pedagogové, kteří s dětmi komunikují anglicky.

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png