resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško Gym Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

O škole

Ceník Základní školy Duhovka 2022/2023

Česko-anglická  
montessori výuka
 

zahrnuje výuku
a odpolední program
dětí v družině
(tj. 8.30 – 18.00) 

198.000 Kč / rok
(1. stupeň)
183.000 Kč / rok
(2. stupeň)

Celodenní strava

 

oběd, dopolední a
odpolední svačina

 

cca 2.000 Kč / měsíc
 

 

Zájmové kroužky

 

dle zájmu a vlastního
výběru

 

1.500 – 3.000 Kč

za 1 kroužek / pololetí
 

Pobyty dětí na
akcích mimo
Prahu 

kurzy plavání, školy v přírodě
2x ročně

 

cca 4.000 - 5.000 Kč

na 1 akci
 

Přijímací řízení:

Zápis je zpoplatněn částkou 2.000,- Kč.

 

Slevy školného:

Sourozenecké slevy a Sociální stipendium

Duhovka umožňuje získat sourozeneckou slevu a sociální stipendium. Je-li více sourozenců ve vzdělávacím systému Duhovka je možné uplatnit slevu. Stipendium se může vztahovat na školné i další platby související se studiem. V případě zájmu o bližší informace kontaktujte kancelář školy: info@duhovkaskola.cz.

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png