resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško Gym Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

O škole

Časté dotazy

 

faq_zs.png

"Jestliže děti v montessori třídách mají volnost v tom, co chtějí právě dělat, jak zajistíte, že každé z nich získá plnohodnotné vzdělání?"

Děti si mohou vybírat své činnosti v rámci určitých mezí a mají jen tolik svobody, kolik mohou zvládnout vzhledem ke své odpovědnosti. Učitelé a asistent ve třídě zajistí, že se děti neruší navzájem, a že každé dítě se vyvíjí odpovídajícím tempem ve všech předmětech.

faq_zs.png

"Mají montessori školy stejné akademické nároky jako tradiční školy?"

Ano, montessori třídy podporují získávání akademických dovedností spíše než rutinní praxe abstraktních metod. Metoda Montessori je úspěšně aplikována v mnoha školách celého světa a jejich absolventi velmi úspěšně konkurují studentům z tradičních vzdělávacích systémů. Naše škola je stejně jako všechny ostatní školy vázána dosahováním předepsaných výstupů na konci 5. ročníku. Naším cílem je podporovat každé dítě v jeho vzdělávání tak, aby dosáhlo co nejlepších výsledků a v souladu se svými schopnostmi zvládlo po akademické stránce maximum.

faq_zs.png

"Jak jsou rodiče informováni o výsledcích dětí a o tom, co se děti učí?"

Dvakrát ročně probíhají tzv. rodičovské konference, kde se rodiče individuálně setkávají s učiteli a obdrží podrobnou informaci o výsledcích vzdělávání dítěte, tj. jakého dosahuje dítě pokroku a zda postupuje minimálně v souladu s ročními plány. Na konci každého pololetí obdrží děti vysvědčení s popisem, jak dosáhly požadovaných výstupů. Každá třída má svůj systém, kterým informuje průběžně o tom, co se děti učí a jak se jim daří.

faq_zs.png

"Používají se v montessori systému učebnice a domácí úkoly?"

Montessori vzdělávání je především zkušenostní a praktické, děti nejdříve pracují se speciálními učebními pomůckami a materiály, než začnou používat abstraktní učení metodami tužka-papír. Jak postupují do vyšších ročníků, využívání písemných zdrojů přibývá, ačkoli obvykle v podobě odborné literatury i beletrie.

Podobné je to s domácími úkoly. V naší škole dostávají děti domácí úkoly v průměru 1 krát týdně, může se ale jednat i o individuální úkoly. Důležitým společným a stálým úkolem je čtení.

faq_zs.png

"Jak se daří absolventům montessori programu v reálném světě? Jak uspějí v prostředí tradičního školství, když postoupí na vyšší stupeň nebo přestoupí na jinou školu? Jak se jim pak daří na pracovním trhu? "

Podobné otázky vycházejí z předpokladu, že montessori škola vytváří dětem jakési umělé prostředí mimo realitu života. Tento předpoklad ale neodpovídá konceptu montessori a naší filozofii vzdělávání. To, že děti se vzdělávají v neohrožujícím prostředí, bez strachu z neustálého srovnávání s druhými a ze špatných známek, za pomoci učitelů, kteří plně respektují jejich osobnost a momentální možnosti, neznamená, že se nepřipravují na „reálný“ svět. Právě naopak – v dětech systematicky podporujeme právě ty vlastnosti a dovednosti, které jsou pro další studium, práci i soukromý život rozhodující – odpovědnost, tvořivost, schopnost spolupráce a komunikace s ostatními, samostatnost, chuť se učit a poznávat.

faq_zs.png

"Je montessori vzdělávání vhodné pro každé dítě?"

Věříme, že v zásadě ano, ale každé dítě je třeba posuzovat individuálně. Odpověď je v každém konkrétním případě vhodné hledat společně s odborníky, které má škola k dispozici.

faq_zs.png

"Když dítě chodí do tradiční mateřské školy, může pokračovat v montessori základní škole?"

Určitě ano, předcházející docházka do montessori školky je sice pro dítě výhodou, ale nikoli podmínkou. Děti s montessori zkušeností přijímáme přednostně, aby jich ve třídách bylo co nejvíce a pomáhaly tak co nejrychleji po zahájení školního roku nastavit připravené montessori prostředí (jsou to děti, které znají způsob práce a organizaci dne, plánování práce apod.). O to více se pak ale učitelé mohou věnovat dětem, které tyto zkušenosti nemají a pomoci jim zvládnout adaptaci na nové prostředí.

faq_zs.png

"Může být přijato dítě, které ještě vůbec nezačalo s výukou angličtiny?"

V zásadě ano. Snažíme se, aby v každé třídě byly jak děti, které hovoří anglicky velmi dobře, tak děti, které s angličtinou začínají. Abychom co nejvíce podpořili dvojjazyčnost prostředí, přijímáme přednostně děti z bilingvních rodin a děti cizinců. Pro dítě, které s jazykem dosud nezačalo, může být zpočátku obtížné komunikovat s anglicky mluvícím učitelem ve třídě. Je tak závislé pouze na jednom učiteli. Postupně se však tato situace mění a děti začínají rozumět i mluvit.

faq_zs.png

"Kolik dětí může být v jedné třídě?"

Maximum dětí ve třídě je podle smlouvy s rodiči stanoveno na 22 ve třídách nižších ročníků a 24 ve třídách vyšších ročníků. Záleží však především na konkrétních a aktuálních podmínkách v dané třídě, reálně zatím naplňujeme třídy většinou 20 dětmi v nižším stupni a do 22 dětí ve vyšším stupni. 

faq_zs.png

"Mohou se rodiče přijít podívat na vyučování?"

Ano, počínaje listopadem je možné přijít na pozorování do kterékoli třídy. Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři, která zprostředkuje další postup. Škola vyhlašuje vždy v září harmonogram těchto "pozorovacích" dnů, pro každý měsíc jeden termín, od listopadu do května.

faq_zs.png

"Nabízí škola i stravování pro vegetariány?"

Děti si vybírají oběd ze dvou jídel, z nichž jedno je vždy bezmasé. Svačinu si každé dítě může „složit“ z nabídky různých druhů potravin (sýr, ovoce, pečivo, cereálie…), bezmasá varianta není problém.

faq_zs.png

"Můžeme získat vysvědčení i v angličtině?"

Oficiální hodnocení na vysvědčení musí být v českém jazyce, protože jsme českou školou, v českém státním systému. Děláme maximum pro to, aby v celém životě školy byla co nejvíce uplatňována dvojjazyčnost. Ať už jde o jakékoli texty pro rodiče, zprávy, maily, nápisy, knihy ve škole, tlumočení při setkáních atd. Čili ve všech případech, kde něco společně sdílejí česky i anglicky mluvící. Protože ale vysvědčení je něco velmi individuálního a je to text směrovaný na konkrétní děti a rodiče, dovolujeme si tam udělat jednu z výjimek a zacházet s tímto textem - pokud jde o jazyk - také individuálně. Čili adekvátně tomu, jak je adresát schopen porozumět.

Pro cizince - které se snažíme do naší školy integrovat v co nejhojnějším počtu - poskytujeme zdarma službu navíc, tj. překládáme jim z pochopitelných důvodů text do angličtiny. Vycházíme z toho, že – ač se snažíme sebevíc - česky nemluvící lidé to mají u nás vždy o trochu těžší (a nejen ve škole), je tedy docela spravedlivé, že je jim poskytován tento bonus. Jde i o to, že chceme mít ve škole významný podíl anglicky mluvících dětí, což je i obohacením pro české děti, protože se tím posiluje dvojjazyčnost prostředí. 

Naopak u českých rodin je překlad vysvědčení do angličtiny nadstandard, proto je tato služba pro ně již zpoplatněna. Pokud má rodina jakýkoli důvod či zájem získat vysvědčení v angličtině, nabízíme naše kapacity a zkušenosti (překládat tento text je svým způsobem náročné), ale domníváme se, že je v tom případě v pořádku odpovídající poplatek.

 

Napadá vás jiná otázka, na kterou byste rádi znali odpověď? Prosím zavolejte nám nebo napište na [javascript protected email].

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png