resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško Gym Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Filozofie Duhovky

Co je Duhovka a její vize

Duhovka je česko–anglický Montessori vzdělávací systém, který nabízí komplexní a propojené vzdělávání od předškolního věku až po dospělost (3 – 19 let). Školy (mateřská škola, základní škola, osmileté gymnázium) na sebe vnitřně navazují a umožňují tak dětem plynulý přesun z nižšího na vyšší stupeň.

Duhovka má také vlastní vzdělávací institut, který poskytuje prohlubující vzdělávání učitelům, rodičům a dalším zájemcům o Montessori pedagogiku.

vize_duhovky_cz.jpg
Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png