resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško Gym Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Projekty

Montessori zahrada

MONTESSORI ZAHRADA

Náš projekt “Montessori zahrada” je logickým pokračováním procesu, který začal s první montessori třídou před 9 lety.

Pro úspěšné vzdělávání dětí je mimořádně důležité prostředí, ve kterém tráví většinu dne. Začali jsme interiéry, dnes můžeme říci, že děti chodí každý den do inspirujícího a příjemného prostředí, které podporuje aplikaci montessori pedagogiky.

V loňském roce jsme naši pozornost začali intenzivněji směřovat ven, do naší zahrady. V ní děti tráví také spoustu času, s výjimkou opravdu nepříznivého počasí jsou v rámci družiny každý den na zahradě. I učitelé by pro svoji výuku rádi více využívali venkovní prostory. Proto jsme před více než rokem vymýšleli propojení školních cílů s učením venku.

Abychom mohli zahradu využívat v duchu montessori konceptu, v rámci výuky i odpoledne v družině, potřebujeme ale také “montessori zahradu”! 

S dotazy se můžete obracet na ředitele školy Jindřicha Kitzbergera na  220 303 821 nebo jindrich.kitzberger@duhovkaskola.cz.

FÁZE PROJEKTU

Přestavba celé zahrady bude náročná, počítáme s tím, že délka projektu bude 3-4 roky. Nejde jen o to, že na zahradě chceme řadu nových prvků, ale i stávající infrastruktura je již  značně opotřebovaná. Pozemek je zatížen dožívajícími stavebními objekty, které bude finančně náročné odstranit nebo zrekonstruovat (zpevněné plochy, přístřešky, pískoviště…). Rekonstrukce musí zahrnout postupně všechny části a týká se i povrchů, vegetace, vody a kanalizace. Současně chceme vytvořit na celé ploše prvky, které budou pro děti atraktivní a pro učení i pohyb příznivé. 
Z rozsahu a náročnosti projektu pak vyplývá, že musíme uvažovat o několika fázích. Důležité je také uvědomění, že konec projektu neznamená dokonalý a neměnný stav. Zahrada by měla být “živá” i ve smyslu dalšího rozvoje, počítáme s tím, že vylepšovat a doplňovat, případně přemisťovat a měnit, budou stálé procesy (nemluvě o trvalé údržbě).

Nultou fází projektu je jeho příprava, první až čtvrtou fází samotná realizace promyšlených změn. Fáze se přitom budou prolínat, protože samotné projektování se odehrává postupně, od celkového rámce přejdeme do větších detailů.

FÁZE 0 - Příprava

V rámci přípravné fáze se nám podařilo zapojit pedagogický tým školy, a to jak družinu, tak učitele. Tento tým společně vymýšlel, co od nové zahrady očekáváme, jaké jsou potřeby výuky i družiny, všichni přicházeli se spoustou nápadů. Následně jsme zapojili i děti, které měly také možnost přijít se svými představami. A nakonec se velmi aktivně zapojili i někteří rodiče, a to díky naší rozvíjející se Asociaci rodičů.
skola_studie_27.3._web_pages-to-jpg-0006_holccicka.jpg

FÁZE 1 - Jsme rádi venku

Součástí plánu je vždy přemýšlení o finančním zabezpečení. Vymýšlet něco nového není tak těžké, ale vždy je nutné uvědomění si možných zdrojů. A v tomto ohledu pomohla nejvíce rodičovská asociace základní školy Duhovka, která přišla s myšlenkou finanční sbírky mezi rodiči. Nápad vycházel z principu spolufinancování - kolik přispějí rodiče, tolik na projekt věnují zřizovatelé školy Ivana a Tomáš Janečkovi. Sbírka, která následně vznikla díky webové platformě darujme.cz, vypadala zprvu příliš ambiciozně, ale výsledek překonal očekávání, protože rodiče na projekt darovali přes 600 tis. korun. A protože stejnou částkou pak do rozpočtu přispěli zřizovatelé školy, vstupujeme do realizační fáze projektu s velmi hezkým rozpočtem. Všem dárcům děkujeme, Vašich příspěvků si vážíme stejně jako důvěry, kterou jste do projektu vložili. Všichni společně se již brzy můžeme těšit na první viditelné změny na zahradě.

Nastává totiž první vlna samotná realizace, můžeme ji označit jako “Realizace 2019”. Vybrali jsme ty změny zahrady, které nebudou kolidovat s příštími zásahy a současně už v prvním roce významně zkvalitní zahradní prostor. Realizace 2019 je zaměřena především na pohybové aktivity dětí. Přes léto by se na zahradě měly objevit lezecké struktury i nové hřiště. Největší část prací je samozřejmě naplánována na prázdniny, ale první lezecká struktura by se měla na zahradě objevit již koncem května. Tedy i děti, které již ze školy odchází na víceletá gymnázia, si proměn zahrady ještě aspoň trošičku užijí. Kromě pohybových struktur začneme i s obnovou trávníků a vytvořením několika montessori prvků. Některé části projektu svěříme profesionálům (hřiště, lezecké struktury) a u některých počítáme se “svépomocí”. Všichni kteří by rádi přiložili ruku k dílu, pohrabali se v zemi, vzali do ruky nářadí a přispěli i svým drahocenným časem a energií, nechť sledují tuto stránku, možnosti budou ..

zs_zahrada_obrazky_deti.jpg

FÁZE 2 - Montessori zahrada 2.0

Realizace 2020 bude náročnější, protože se bude týkat zejména infrastruktury -  povrchů zahrady, kanalizace apod. A samozřejmě chceme přidat i další atraktivní prvky. A “zabrat” prostor, který je zatím mimo zahradu - malý parčík na východní straně našeho objektu. Parčík máme sice v dlouhodobém pronájmu, ale je potřeba posunout oplocení a způsobit tak reálné začlenění tohoto krásného zeleného koutu, se kterým je spojena idea “přírodní” části montessori zahrady. Doufáme, že se zde “divoké přírody” brzy dočkáme :-)! 
Zda a do jaké míry se tato fáze podaří závisí samozřejmě také na tom, jaký objem finančních prostředků se nám podaří získat. Současně jsme v některých záležitostech závislí na příznivém postoji majitele objektu, tedy městské části Praha 6.

FÁZE 3

Realizace 2021 nemá zatím tak jasné obrysy,  ale lze říci, že do ní patří vše, co se nepodaří zvládnout (stihnout) v roce 2020. Chceme doplnit zahradu o venkovní učebnu, přidat další prvky, dotvořit povrchy. Podrobnější projekt paní architektka připraví během letošního roku, ale určitě se všichni máme na co těšit.

FÁZE 4

Realizace 2022… ? Zatím tak daleko neplánujeme, určitě ale ještě bude co dělat :-)

ŠŤASTNÁ FÁZE

befunky-collage__4_.jpg

Štastnou fází pak bylo přizvání paní architektky - paní Renata Bartková se projektu ujala s velkou energií a nadšením, dokázala se výborně napojit na přemýšlení nás všech uvnitř školy, a začala připravovat profesionální část projektu - první studii. Ta naznačila cílový stav a umožnila naplánovat další fáze. 
 

 

 

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png