resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško Gym Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

O škole

Charakteristika

charakteistika1.jpgVítáme Vás na stránkách Základní školy Duhovky. Základní škola Duhovka se v roce 2010 stala součástí česko - anglického vzdělávacího systému Duhovka, který nabízí komplexní a propojené vzdělávání od předškolního věku až po dospělost (1,5 - 19 let). Školy na sebe vnitřně navazují a umožňují tak dětem plynulý přesun z nižšího na vyšší stupeň.

Duhovka nabízí česko - anglické vzdělání vycházející převážně z metody Marie Montessori, nicméně je otevřená dalším pedagogickým přístupům a z každého volí právě to vhodné pro daný věk a potřeby dětí.

Základní škola Duhovka je škola prvního a druhého stupně. Od září 2019 přijímáme děti i do šesté třídy. Třídy jsou věkově smíšené (1.-3. ročník, 4.-5. ročník a 6.-7. ročník), abychom podpořili proces učení a přirozené soužití dětí. V každé třídě je nejvýše 24 a s nimi dva montessori kvalifikovaní učitelé - český učitel a anglicky mluvící učitel (rodilý mluvčí).

Snažíme se vytvořit takové prostředí, které odpovídá přirozeným vývojovým potřebám dětí. Duhovka vede děti k samostatnosti, k uvědomění si osobní zodpovědnosti za to, co vytvářejí a k aktivnímu přístupu k životu. Zvláštní důraz klademe na to, aby se děti naučily přemýšlet v souvislostech a aby si jednoduše uměly v životě poradit a hledaly a žily svoje vlastní cesty, nikoliv cesty “předpřipravené” jejich rodiči či společností obecně.

 

Naše nabídka se dá shrnout slovy:

Úcta k dítěti, učiteli i rodiči jako k jedinečným a neopakovatelným lidským bytostem s vlastními právy, potřebami, zvyklostmi a odlišnostmi. Nabízíme bezpečné prostředí, ve kterém může dítě i pedagog s důvěrou rozvíjet svoji přirozenost, originalitu a fantazii.

  • Soukromá základní škola prvního a druhého stupně - 1. až 7. ročník (8. ročník otevíráme v září 2021)
  • Česko - anglická výuka podle Montessori metodiky, dva učitelé v jedné třídě
  • Školní vzdělávací program Základní škola Duhovka
  • Začátek vyučování 8.20 hod
  • Provoz školy včetně družiny 7.45-18.00 hod
  • Slovní hodnocení ve všech předmětech a všech ročnících
  • Další poskytované služby - školní družina, jídelna, zájmové kroužky, poradenství
  • Pedagogický tým lidí s laskavým osobním a taktním přístupem k dětem
Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png