EN Školka Gymnázium Institut Grp

Přijímání dětí

Přijímací řízení a kritéria pro přijetí dětí do Základní školy Duhovky
(pro školní rok 2015/16)

 

  1. Den otevřených dveří 18.11.2014  – první možnost rodičů (případně i s dětmi) prohlédnout si školu a promluvit s pracovníky školy, seznámit se s prostředím, průběhem výuky, zázemím školy atd.

  2. Setkání zájemců – rodičů – s majiteli a ředitelem školy 2.12. 2014 nebo 15.1. 2015 – na této schůzce bude prodiskutována filozofie a koncepce školy, jakou poskytuje vzdělávací nabídku, na jakých principech, konkrétní podmínky atd. Obě schůzky jsou z hlediska programu rovnocenné, rodiče si tedy mohou vybrat jeden z těchto dvou termínů. I na těchto schůzkách budou k dispozici přihlášky.

  3. Ode dne 18.11. mohou rodiče kdykoli podat přihlášku, která pak bude podkladem pro pozvání k zápisu (je tedy podmínkou pro to, aby dítě na základě zápisu bylo zařazeno do přijímacího řízení a následně přijato). Pořadí došlých přihlášek je jedním z kritérií pro přijetí! Přihlášku je nutné podat nejpozději do 23.1.2015. Později podané přihlášky budou vzaty v úvahu teprve v případě, že po řádném termínu zápisu budou ještě volná místa.

  4. Zápis do 1.třídy se koná ve dnech 27. a 28. ledna 2015 mezi  8.30 – 13.00 hodin. Přihlášené děti budou rozděleny do menších skupin (5-10) a pozvány na konkrétní čas. Během přibližně  hodinu a půl trvajícího programu s učiteli bude posouzena jejich školní zralost a některé základní dovednosti.

  5. V případě, že se zapíše větší počet dětí, než může škola přijmout, budou uplatněna následující kritéria:

                a) výsledek zápisu

                b) výsledek individuálního pohovoru s rodiči

                c) předcházející docházka do mateřské školy Duhovka (toto přednostní kritérium bude uplatněno ale pouze v případě, že rodiče podají přihlášku
                    nejpozději 16. ledna 2015 a dítě docházelo do MŠ Duhovka alespoň 12 měsíců před termínem zápisu do ZŠ)

                d) velmi dobrá znalost angličtiny (např. děti z bilingvních rodin nebo děti cizinců)

                e) trvalé bydliště v Praze 6

               f) pořadí došlých přihlášek

  1. Důležitým kritériem je výsledek individuálního pohovoru s rodiči dítěte, kterého se zúčastňují zpravidla ředitel školy a majitel školy. Cílem tohoto rozhovoru je vyjasnit si, zda vzdělávací nabídka školy je totožná s poptávkou rodiče, tedy že rodič akceptuje a má zájem o to, co naše škola nabízí.

  2. Během několika dnů po zápisu je rodičům zasláno rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí. Konečným krokem celého procesu je – v případě přijetí - podepsání smlouvy o poskytovaném vzdělávání.

Přihláška ke stažení zde.

Další informace Vám rádi poskytneme telefonicky nebo na emailu [javascript protected email].

piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png